Oferta edukacyjna szkoły w roku szkolnym 2016/2017
 

Zajęcia dodatkowe organizowane w PSP w Ligocie Turawskiej w roku szkolnym 2016 / 2017

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

745 - 830

 

A. Pikos– koło z języka angielskiego kl. II-III

M. Matysek - koło matematyczne kl. VI

 

 

M.Basaj – gimnastyka korekcyjna kl.II-III

E.Czaja – zajęcia przedmiotowe

kl.II-III

 

M .Kilian –koło językowe z niemieckiego kl.II-III

E.Czaja – zespół korekcyjno-kompensacyjny kl.II-III

M.Podbrozny – zajęcia tematyczne

1325-1410

 

 

 

 

 

1415-1500

A.Pikos – zajęcia świetlicowe

 

Z.Tomsa – koło polonistyczne

 

 

A.Pikos – zajęcia świetlicowe

M.Kilian – koło językowe z niemieckiego kl.IV-VI

 

 

 J.Zając – koło informatyczne

M.Matysek – koło matematyczne kl.V

 

J.Farys – koło historyczne

1415-1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Basaj – zajęcia świetlicowe

 

B. Kowalczyk-Pytel – zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu

B.Basj – gimnastyka korekcyjna kl.IV-VI

 

A.Pikos – koło językowe kl.IV-VI

 

 

G.Pukowiec – zajęcia świetlicowe

M. Basaj – zajęcia taneczne

 

G.Pukowiec – zajęcia świetlicowe

 

M.Musielak – koło artystyczne

 

G.Pukowiec – zajęcia świetlicowe

 

 

M.Basaj – zajęcia świetlicowe