Kadra pedagogiczna
 

Lp.

Imię, nazwisko nauczyciela

 

Nauczany przedmiot

1.

Bożena Kowalczyk-Pytel

dyrektor szkoły,

język polski, terapia pedagogiczna

2.

Anna Pikos

język angielski,

język niemiecki

3.

Beata Barszcz

wychowanie przedszkolne,

logopedia

4.

Beata Tomaszek

przyroda

5.

Eryka Czaja

edukacja wczesnoszkolna,

terapia pedagogiczna

6.

Gabriela Pukowiec

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

7.

Jadwiga Korzec

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

8.

Józef  Zając

zajęcia informatyczne

9.

Małgorzata Basaj

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia techniczne

10.

Małgorzata Kilian

język niemiecki,

biblioteka

11.

Małgorzata Matysek

matematyka,

przyroda

12.

Małgorzata Musielak

muzyka,

plastyka

13.

Mariola Podbroży

pedagog szkolny,

 logopedia

14.

Urszula Ejsmont

język polski,

historia