Dodatkowe dni wolne
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej roku szkolnym  2015/2016

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

·       22 grudnia 2015 r.( wtorek)

·       4 stycznia 2016 r. (poniedziałek przed dniem ustawowo wolnym)

·       5 stycznia 2016 r. (wtorek przed dniem ustawowo wolnym)

·       5 kwietnia 2016 r. (wtorek - sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej)

·       2 maja 2016 r. (poniedziałek przed dniem ustawowo wolnym)

·       27 maja 2016 r. (piątek po dniu ustawowo wolnym)