Terminy spotkań
 

Planowane terminy spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2016 - 2017

Lp.

Termin spotkania

Problematyka

1.

12.09.2016 r.
godz.1700

- WSO, statut,regulaminy

- zasady prowadzenia zajęć WDŻ,

- dyżury pedagoga,

- organizacja roku szkolnego – kalendarz roku szkolnego,

-przypomnienie najważniejszych zapisów statutowych
(wymagania edukacyjne i zasady oceniania uczniów),

- ubezpieczenie uczniów,

- sprawy różne,

2.

25.10.2016 r.  

godz.1700

Spotkanie z wychowawcami - postępy w nauce, frekwencja, sprawy bieżące,

3.

13.12.2016 r.
godz.1700

Spotkanie z wychowawcami - informacja o przewidywanych ocenach na I semestr

4.

07.02.2017 r.

godz.1700

Spotkanie z wychowawcami - wyniki klasyfikacji za I semestr,
sprawy klasowe

5.

06.04.2017 r.
godz. 1700

Spotkanie z wychowawcami - bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe.

6.

23.05.2017 r.
godz.1700

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017, informacja o przewidywanych ocenach rocznych.