Pierwsza pomoc
 

W dniu 05.11.2014 roku uczniowie klas I-III mogli poczuć się jak mali ratownicy. Podczas spotkania z panią Iwoną Cziolek dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięcia, ataku padaczki, cukrzycy. Pod okiem pani ratownik mogły samodzielnie wykazać się praktyczną umiejętnością udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Dzieci dowiedziały się również w jaki sposób wzywać pomoc oraz jak rozmawiać z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.

Było to ważne spotkanie, gdyż uwrażliwiło  dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyło im wiedzy, dzięki której  mogą uratować  czyjeś życie.