Odwiedzamy Muzeum Wsi Opolskiej - 28 listopada 2013
 
 

Odwiedziny w Drukarni Świętego Krzyża w Opolu