Centrum Edukacyjne Rękodzieła w Markotowie Dużym
 

6 marca 2014 r. uczniowie klas I do III uczetniczyli w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii w warszatach oranizowanych w pracowniach gospodarstwa  Cer-Bud w Markotowie Dużym.

Celem zajęć było przybliżenie rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, upowszechnianie kultury plastycznej oraz zachęcanie do podejmowania indywidualnej działalności twórczej.  Omawiane były sposoby wydobycia gliny, różne techniki tworzenia naczyń glinianych, suszenia i wypalania oraz zdobienia różnymi technikami. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, przyjaznej uczestnikom zajęć i aktywizującej ich.