Dzień historyczny
 

„Historia jest nauczycielką życia” – pod takim hasłem przebiegał Dzień Historyczny w PSP w Ligocie Turawskiej. Uczniowie na parę godzin wcielili się w postacie sprzed wielu lat.
Wśród dzieci klas I – III przeważały damy dworu i żacy, czyli studenci Akademii Krakowskiej, znany kronikarz  Jan Długosz czy astronom - Mikołaj Kopernik.
Z godnością i majestatycznie prezentowali  królów i królowe uczniowie klasy IV. Przechadzał się między nimi pierwszy koronowany król Polski  -  Bolesław Chrobry; znany z podziału Polski na dzielnice - Bolesław Krzywousty; ten, o którym mówi się, że „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” - Kazimierz Wielki; fundatorka Akademii Krakowskiej – Jadwiga;  królowa Bona z mężem Zygmuntem Starym.

 Warto wspomnieć, że królowa Bona sprowadziła do Polski warzywa;  królowa Marysieńka ze swym mężem Janem III Sobieskim – zwycięzcą spod Wiednia i autorem przepięknych listów miłosnych do swej żony, a także ostatni król Polski – Stanisław August Poniatowski, znany m.in. z organizowania tzw. „obiadów czwartkowych”.

Dzięki uczniom kl. V na chwilę znaleźliśmy się w starożytnym Rzymie. Centurion, czyli  ten, który dowodził stoma legionistami, bez trudu poradził sobie z ustawieniem swoich legionistów w szyku bojowym zwanym żółwiem. Był też rzymski wódz i polityk – Gajusz  Juliusz Cezar. Rzymianie wierzyli w wielu bogów, dlatego pozostali uczniowie kl. V weszli w role bogów rzymskich. Łatwo można było ich rozpoznać po strojach i atrybutach. Dodatkowo podawali greckie odpowiedniki  swoich imion. Swoją obecnością zaszczycił nas Mars (Ares), Pluton (Hades),  Minerwa (Atena), Ceres (Demeter), grecka córka Demeter – Kora,  Wenus (Afrodyta) i Wiktoria (Nike).

Natomiast uczniowie klasy VI przedstawili przebieg bitwy pod Grunwaldem. Był wśród nich król Władysław Jagiełło, Wielki Książę Litewski – Aleksander, rycerz Zawisza Czarny, polscy rycerze i litewscy jeźdźcy oraz Wielki Mistrz Krzyżacki Ulrich von Jungingen z Krzyżakami i rycerstwem zachodnioeuropejskim. W czasie prezentacji miała miejsce scena podarowania królowi Jagielle dwóch mieczy przez poselstwo krzyżackie.

Następnie wszyscy udali się do klas i sprawdzali poziom swojej wiedzy podczas gier historycznych. Dotyczyły one wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach historii w bieżącym roku szkolnym. 

Nasi uczniowie włożyli bardzo dużo pracy i pomysłowości w wykonanie wspaniałych strojów oddając tym samym ducha epoki, w której żyły prezentowane przez nich postacie. Starsi uczniowie doświadczyli trudnej sztuki prezentacji na forum szkoły.