Zasady naboru do klasy pierwszej
 

Zasady naboru do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej

w roku szkolny 2014/2015

 

Szanowni Państwo,

 

Dyrektor szkoły informuje, iż z dniem 14.11.2013 roku weszła w życie Ustawa o zmianie systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2013 poz.1265), tzw. ustawa sześciolatkowa, która reguluje wprowadzenie obowiązki szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

W roku szkolnym 2014/2015 spełnienie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci;

  • urodzone w roku 2007,
  • urodzone w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku,
  • na wniosek rodziców naukę w klasie I może również rozpocząć dziecko urodzone w okresie do 01 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.

 

Wszystkie dzieci, które od 01 września rozpoczną naukę w klasie I, muszą odbyć co najmniej roczne przygotowanie przedszkolne.