Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
 

Karta zgłoszenia dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej na rok szkolny 2014/2015