Dane kontaktowe
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej

46-046 Ligota Turawska

ul. Główna 32

tel. 77 4213105

NIP 991-02-30-227  REGON 001193716

 

Rysunek budynku szkoły wykorzystany na stronie internetowej wykonała Natalia Prządo