Wiejska Izba Regionalna
 

12.03.2014 r. wizyta uczniów kl.IV-VI w Wiejskiej Izbie Regionalnej w Ligocie Turawskiej:

"Sięgnąć do swoich korzeni to nie znaczy uczynić krok do tyłu ale spojrzeć na przeszłość z perspektywy czasu i docenić historię pokoleń, której wszyscy jesteśmy twórcami. Człowiek bez elementów historii jest jakby zawieszony w próżni, ona nadaje sens jego życiu i działaniom"

"Kto nie zna historii swego kraju, swego miasta i wioski, to jakby, swego ojca i matki nie znał"

Takie hasła przyświecały spotkaniu. Uczniowie i nauczyciele bardzo dziękują pani Danucie Matysek za uprzejmość i kompetentny sposób przekazania wiedzy na temat przeszłości.