RSU
 

Rada Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2015/2015

 

Przewodniczący RSU – Igor Król

Zastępca przewodniczącego RSU – Julia Matysek

Sekretarz RSU – Oliwia Krawczyk oraz Katarzyna Hełka

Członkowie RSU – Magdalena Hełka, Maja Prządo